Gosudarstvennoe biudzhetnoe uchrezhdenye kultury goroda Moskvy «Moskovskoe kyno», Kynoteatr «Krugovaia kynopanorama»

Cinema
Phone: (499) 369-77-51; (499) 369-77-82
Fax: (499) 369-18-91; (499) 369-77-82
Address: prospekt Myra, dom 119, stroenye 541 (Severo-Vostochnyi admynystratyvnyi okrug, Ostankynskyi raion)
Official website: mos-kino.ru
E-mail: mos-kino@yandex.ru

Photos made here

No photoes now

Nearest metro stations
Яндекс.Метрика

© 2014 Moscow Cinemas - Russian