GUP g. Moskvy « Obedenennaia dyrektsyia po upravlenyiu ymushchestvennym kompleksom kynosetei» kynoteatr Udarnyk

Cinema
Phone: 959-31-54
Address: ul. Serafymovycha, d.2 (Tsentralnyi admynystratyvnyi okrug, raion Yakymanka)
Official website: karofilm.ru
E-mail: info@karofilm.ru

Photos made here

No photoes now

Nearest metro stations
Яндекс.Метрика

© 2014 Moscow Cinemas - Russian